Razvoj turizma na planini Cer

Predstavljamo vam deo našeg Plana za razvoj održivog turizma na planini Cer:

„ Planina Cer ima turističke resurse za razvoj ekoturizma i ruralnog turizma jer su zasnovani na prirodi i predstavljaju sredstva održivog turizma. Zbog svog  geografskog položaja,  klime,  velikog  broja kulturno-istorijskih spomenika,  znamenitih mesta i blizine gradskih centara Beograda, Šapca, Loznice, Novog Sada i Republike Srpske  može postati atraktivna turistička destinacija na turističkoj mapi Srbije.

Valorizacijom prirodnih i antropogenih vrednosti sa odgovornim ponašanjem prema prirodi, kako turista tako i svih budućih interesnih partnera u razvoju turizma ( tu pre svega mislimo na lokalno stanovništvo, pojedince i lokalne samouprave Šapca i Loznice), unaprediće se ekološka i socijalna održivost područja planine Cer.

Planina Cer ima ogromne turističke potencijale, koji mogu pozitivno uticati na društvenu i ekonomsku obnovu celokupnog područja Cera uključujući tu i gradske centre. Zbog toga su potrebna direktna ulaganja i podrška lokalnih samouprava koje će omogućiti razvoj održivog turizma kroz ruralni turizam i ekoturizam.“

Dodatne informacije