Obeležavanje 103. godišnjice Cerske bitke

PROGRAM  PO DATUMIMA, CENTRALNE I PROPRATNIH, MANIFESTACIJA  KOJE SE ODRŽAVAJU U ČAST OBELEŽAVANJA 103. GODIŠNJICE CERSKE BITKE U TEKERIŠU I NA PLANINI CER:

19. avgusta 2017. godine – U 00.30h ujutru  početak tematske ture "Noć pred pobedu". Tura obuhvata zadnje sate pred odlučujuću borbu u kojoj je srpska vojska ispisala najslavnije stranice srpske vojne istorije. Tura uključuje posetu lokalitetu Lipove vode i priču o poslednjim naređenjima koje su srpski komandanti i vojnici primali od srpske Vrhovne komande i generala Stepe Stepanovića.Tura se organizuje za sve goste Planinske kuće “Ruža Todorova” na Lipovim vodama. Turu organizuje Ana Pavlović, stručni turistički vodič za planinu Cer. (Kontakt i info: Ana Pavlović, tel: +381 64 9389 448)

19. avgusta 2017. godine - Planinarsko sportsko društvo "Cer" iz Šapca organizuje republičku planinarsku akciju "Marš tragom drugog prekobrojnog puka". Skup planinara je predviđen za 9:30 časova kod Planinarskog doma “Lipove vode” na planini Cer odakle će se krenuti planinarskim stazama do Spomen kompleksa “Cerska bitka” u Tekerišu. (Kontakt i info: Mlađan Vojt, tel: +381 63 7175 348)

19. avgusta 2017. godine – Sa početkom u 8:30 časova služiće se  Sveta arhijerejska služba i parastos cerskim junacima u crkvi Sv. Jovana Šangajskog na Lipovim vodama, na planini Cer. Službu će služiti ktitor crkve i sveštenik Vojislav Petrović sa sveštenstvom šabačke crkve.

19. avgusta 2017. godine - U 10:30 časova parastos cerskim junacima. U 11:00 časova početak centralne državne proslave 103. godišnjice Cerske bitke u Spomen - kompleksu  “Cerska bitka” u Tekerišu.

19. i 20. avgusta 2017. godine - U 17:00 časova početak tematske turističke ture "Odlučujući dani slave i pobede". Tematska turistička tura obuhvata dva zadnja dana Cerske bitke, 18. i 19. avgust,  uključuje posetu lokalitetima Lipove vode i Šančine. Turu organizuje Ana Pavlović, stručni turistički vodič za planinu Cer. (Kontakt i info: Ana Pavlović, tel: +381 64 9389 448)

20. avgusta 2017. godine - Udruženje građana "Cerski marš" iz Šapca organizuje VIII Cerski marš Šabac - Tekeriš. Okupljanje učesnika marša je u Šapcu na  Trgu šabačkih žrtava u 7:00 časova. Posle molitve za sve učesnike marša u Sabornoj crkvi u Šapcu, predviđen je polazak u 8:00 časova  Sa  više od 1000 učesnika Cerskog marša, 20. avgusta deonicu od 38 kilometra prepešačiće sa planiranim odmorom u Jevremovcu, Varni, Slatini, Bojiću, Rumskoj, na Ugljari, kod Krsta na ulazu u Tekeriš. Dolazak u Spomen kompleks “Cerska bitka” u Tekerišu predviđen je za 15:00 časova. (Kontakt i info: Branislav Jovanović, tel: +381 65 4374 921)

 

Dodatne informacije