Cerska bitka - Raspored armija

Za Srbiju nije bilo sumnje da neprijatelja treba dočekati u sopstvenoj zemlji, ma koliko to bilo bolno za nju i narod. Osnovni strategijski problem svodio se na pitanje gde postaviti glavne snage, prema istoku na Drini ili prema severu na Savu i Dunav. Izabrana je druga alternativa jer se njome zatvarala dolina Morave, prirodan pravac nadiranja na Balkan, potvrđen tolikim primerima kroz vekove. Na taj pravac, upravo na liniji Svilajnac - Palanka - Topola - Aranđelovac - Lazarevac postavljene su I i II armija. III armija je branila veliki luk na Savi i Drini od Obrenovca do Ljubovije. Užička vojska je štitila prilaze Užicu zatvarajući pravac dolinom zapadne Morave.

Oskar fon Poćorek, komandant Ausrtougarske VI armije i glavnokomandujući Balkanske vojske odlučuje se za napad preko Save i Drine. Glavni pravac napada je preko Drine koju će vršiti V austrougarska armija pod komandom Liberijusa fon Franka i koja će preći Drinu kod Ljubovije, Loznice i Lešnice, a II austrougarska armija pod komandom Bema Ermolija vršiće demonstrativni ulazak u Srbiju preko Save jer jedinice ove armije su trebalo da se do 18. avgusta prebace u Rusiju.

Dodatne informacije