Cerska bitka - Početak Cerske bitke

U toku noći 15/16. avgust II prekobrojni puk u toku izviđanja terena vidi vatre na padinama Cera, ispod kote 607., misleći da se radi o srpskim trupama iz III armije koje su se već nalazile na položaju u Jadru, prilaze im, međutim shvataju da se radi o austrougarskim vojnicima i započinju bitku. Taj iznenadni napad srpske vojske na 21. Landver diviziju imao je odličan i pobedonosni efekat za Cerske ratnike!Međutim bitka je bila vrlo žestoka, vodila se u toku noći, gubici su bili vrlo veliki i sa srpske i sa austrougarske strane. Nekoliko puta sa srpske strane je stizala naredba o prekidu, jer u napadu na položaje austrougarske vojske po noći kada se nisu raspoznavli položaji srpskih i austrougarskih trupa , komandanti srpske vojske morali su da prekidaju "taj pakao od bitke" po svedočenjima učesnika, jer je postojala bojazan da se ne napadaju srpski položaji! Ujutru 16. avgusta bilans je bio da je celokupna 21. landver divizija bila zbrisana! General Pšibirski komandant 21. divizije poslao je izveštaj komandantu V armije austrougarske vojske Liberijusu fon Franku u kome kaže "da 21. landver divizija posle noćnog boja na Ceru više ne postoji"! To je izazvalo zaprepašćenje u vrhovnom štabu austrougarske vojske.

U toku naredna četiri dana prolaziće kroz kritične trenutke. Na Ceru i Iverku srpska 2. armija uporno napada, pred Valjevom 3. armija , ojačana Moravskom I poziva iz Prve armije ogorčeno se brani. Šumadijska I poziva štiti pred Šapcem desni bok 2. armije toliko agresivno da neprijatelj prebacuje preko Save tri divizije protivno prvobitnoj nameri , verujući da ima pred sobom tri srpske divizije! Konjička divizija u Mačvi vrlo uspešnim akcijama kida vezu između neprijateljeve 2. i 5. armije .

U toku noći 18/19. avgusta Srpska vojska ojačana sa 1 topom i 4 mitraljeza , pod komandom pešadijskog majora Velimira Čekerevca komandanta V – og puka , neopaženo je prišla na jurišno odstojanje (kod Kosaninog grada / Šančine) , a onda  uz zvuke truba i jedno gromoglasno “Ura!” izvršila silovit juriš i u 4.00 časa ujutru izbili na par stotina metara Austro-Ugarskih položaja. Ali zbog dejstva neprijateljske armije sa levog boka , srpska vojska je prinuđena da se , ostavivši 2 mitraljeza u blizini Kosaninog grada, povuče na početni položaj. Komandanti traže od generala Stepe Stepanovića, koji se u tom momentu nalazi u Tekerišu sa svojim štabom, da im pošalje pojačanje. General Stepa Stepanović  šalje im najbliži puk njihovom položaju i napad ponovo počinje. Drugi napad srpske armije počinje borbom koja je trajala do ujutru . Srpska armija zauzima Kosanin grad/Šančine u 05.30 ujutru i odmah bez obzira “ na glad, umor i ostale nezgode” , nastavlja proterivanje neprijatelja prema Drini.

Dodatne informacije