Cerska bitka - Zločini nad civilnim stanovništvom

U Šapcu, Mačvi, Pocerini i Jadru, Austro-Ugarski vojnici su po naređenju Austro-Ugarske Vrhovne komande  činili  nečuvena zverstva. Naredba Austro-Ugarske Vrhovne komande glasila je: “Mi idemo u rat sa Srbijom sa narodom koji nas mrzi ni prema kome ne treba imati milosti, nije bitno da li su u pitanju starci, žene ili deca. Imate naredbu da svaki otpor najsurovije kaznite. Ukoliko to ne uradite vama će se suditi po kratkom postupku i jedina kazna će biti smrt!”

Rezultat te naredbe bila su zbrisana čitave porodice, opustošena sela, ljudi su živi spaljivani… Šabac je pre Prvog svetskog rata imao 14.000 stanovnika, to je bi grad koji je Feliks Kanic kada ga je posetio nazvao “Mali Pariz”, u toku 12 dana , od 12. avgusta do 24. avgusta 1914. godine u Šapcu je ubijeno 1.500 stanovnika! 500 porodica je nestalo, najveseliji grad na Balkanu postao je grad duhova koji su živeli u pepelu koji su stvorili “kulturtregeri” Austro-Ugarske carevine, kako ih je ironično nazvao dr Arčibald Rajs profesor Lozanskog univerziteta.

U toku Cerske operacije, od 12. do 24. avgusta 1914. godine, na području Šapca, Mačve, Pocerine i Jadra ubijeno je 4.000 civila.

Dodatne informacije