Spomenik gospodar Jevremu Obrenoviću

Foto: Ana Pavlović

 

10. juna 2020. godine, postavljen je Spomenik gospodar Jevremu Obrenoviću u centru Šapca.

Spomenik je rad Vladimira Tovića, vajara. Visina spomenika je 4 metra sa postamentom iznosi 5.5 metara. Umetnička radionica „Ljubisavljević“ iz Kovina je izlila Tovićevo delo u bronzi. Autor rešenja za postament je arhitekta Marijana Vasić Gavrilović. Težina spomenika iznosi 1 tonu.

Gospodar Jevrem Obrenović došao je u Šabac 1816. godine za načelnika šabačke i valjevske nahije prema naređenju i želji kneza Miloša Obrenovića. U Šapcu je ostao do 1831. godine.Želeo je da sve što je moderno i dobro prvo donese u Šabac, pa zatim da to dalje bude primer za ostatak Srbije. Za 15 godina upravljanja Šapcem od turske kasabe stvorio je prvi evropski grad na Balkanu.

"Sutradan kada je svanula zora prvi je ustao i sa Ilijom Markovićem, tadašnjim načalnekom šabačke nahije od kojeg je preuzeo dužnost krenuo je u obilazak kasabe. Ono što je video i zatekao nimalo mu se nije svidelo. U samoj tvrđavi je bilo jako prljavo i nesređeno. Hrašćansko naselje van zidina tvrđave je bilo, takođe, nesređeno. Kuće nisu bile ušorene, bile su građene na mestima gde se vlasnicima parcela svidela ili gde nije bilo podvodno. Materijal od koga su građene bile su od pletara sa slamnatim krovovima, sokaci su bili blatnjavi sa velikim rupama od konjskih i marvenih kopita ... Uopšteno utisak mu je bio vrlo deprimirajući. Međutim, kada je došao na obalu Save stao je i pogledao u pravcu Ugarske , zatim se okrenuo i pogledao u pravcu još uvek snenog Šapca, video je grad sa ušorenim ulicama, školama, dućanima, konacima, grad koji se razvija zahvaljujući skeli preko koje dolazi i odlazi roba za Evropu i Aziju. Video je evropsku varoš na Balkanu. ...

Ka toj svojoj viziji, iz maglovitog martovskog jutra, koračao je sledećih 15 godina sigurnim koracima."

(Deo iz tematske turističke ture "Šetnja kroz gospodar Jevremov Šabac")

Danas je Šabac po drugi put dočekao svog gospodara i sa monumentalnim spomenikom mu se zahvalio za sve što je učinio za Šabac.

Dobrodošao u tvoj Šabac, gospodaru!

 

Autor teksta: Ana Pavlović

 

Foto: Ana Pavlović

 

Napomena: Nijedan deo teksta ne može se kopirati, preštampavati, reprodukovati ili upotrebiti u bilo kom obliku bez pismenog odobrenja autora kao nosioca autorskog prava. Može se deliti link sa sajta koji upućuje na autorski tekst.

Dodatne informacije