Ekonomska samoodrživost Memorijalnog kompleksa 'Cer' i razvoj eko turizma prema prostornom planu planine Cer

U Prostornom planu je vrlo uočljiv izostanak o proceni ekonomske samoodrživosti Memorijalnog kompleksa i proceni broja posetilaca, koji su potrebni da bi se videlo koliko će ovaj mega ekonomski projekat za budžet Republike Srbije biti isplativ.

Opširnije...

Zašto ne damo Cer?

Cer je više od planine. Prema svojoj slavnoj prošlosti on je utkan u nacionalni identitet srpskog naroda

 

 

 

 

 

Opširnije...

11. april Dan zaštite prirode Srbije

Ove godine i Cer, kao područje koje je u postupku dobijanja statusa zaštićenog područja, obeležava Dan zaštite prirode!

 

 

 

 

Opširnije...

Šetnja kroz simboliku biljaka i drveća

U toku ture ćete se prošetati kroz simboliku biljaka i drveća, čarobni svet tradicije i običaja srpskog naroda.

 

 

 

 

 

Opširnije...

Međunarodni dan spomenika i spomeničkih celina

Spomeničke celine i ruralni pejzaži čine deo materijalnog kulturno nasleđa Republike Srbije koji su u tesnoj vezi i ne smeju biti narušeni.

 

 

 

 

 

Opširnije...

Dodatne informacije