Institucije i vazni telefoni - 3

Odeljenje za opštu upravu 346-994

Opštinski pravobranilac  347-018

Odeljenje za urbanizam 345-263

Odeljenje za komunalno-stambene poslove 312-212

Odeljenje za informatiku  325-172

INSPEKCIJE

Republička uprava javnih prihoda - Područna jedinica Šabac  341-730

Finansijska policija   341-667

Sudija za prekršaje  341-730

Mačvanski okrug   346-166

Opšti poslovi  346-996

Tržišna inspekcija 346-992

Inspekcija rada  346-916

Sanitarna inspekcija 341-660

Veterinarska inspekcija 346-920

Poljoprivredna inspekcija 346-918

Šumarska inspekcija  346-918

Ekološka inspekcija 346-912

Vodoprivredna inspekcija  343-364

Komunalna policija  345-700

SUDOVI

Opštinski sud   323-314

Okružni sud  346-147 

Dodatne informacije