Narodni muzej Šabac

Masarikova 13
Telefon: 015 350 287

www.muzejsabac.org.rs

Radno vreme: radnim danima  9-19 časova, subota 11-19 časova

Narodni muzej u Šapcu nalazi se u zgradi bivše Polugimnazije koja je sagradjena 1857. godine u klasicističkom stilu. Zgrada je 1955. godine proglašena spomenikom kulture od velikog značaja i stavljena  pod zaštitu države. Prikupljanje i čuvanje starina u ovom delu Srbije započinje krajem  XIX  i početkom XX  veka u okrilju Šabačke gimnazije.
20. juna 1934. godine doneta je odluka da se osnuje Muzej , u zgradi nekadašnje kafane „Mira-Mare“  u Masarikovoj ulici. Odlukom Narodnog odbora  opštine Šabac  1955. godine osniva se Gradski muzej, a 1960. godine dotadašnja zgrada Gimnazije dodeljuje se muzeju na korišćenje. Stručni rad u Muzeju se ostvaruje kroz aktivnosti pojedinih odeljenja : arheološkog , istorijskog, etnološkog, odeljenja za istoriju umetnosti i odeljenja  za numizmatiku i dokumentaciju.

Istorijsko odeljenje  obradjuje i čuva predmete po sledećim zbirkama: oružje i oprema, odlikovanja, pečati, oprema i alati, istorija Stari grad, i istorija sitni predmeti. U toku je formiranje zbirke uniformi. Na stalnoj muzejskoj postavci izloženo je oko 20% od ukupnog broja predmeta.
Arheološko odeljenje  čine praistorijska i antička zbirka sa 3000 inventarnih jedinica i više hiljada studijskog materijala sa teritorije Podrinja.Praistorijska zbirka  sadrži oko 2000 eksponata .Najvredniji eksponati izloženi su u stalnoj postavci i datiraju iz doba neolita koji je zastupljen starčevačkom kulturom nastalom oko 6000 godina pre naše ere. Antičku zbirku čini 911 inventarnih jedinica i izvesna količina studijskog materijala.
Numizmatička zbirka  Narodnog muzeja u Šapcu bliska je profilu kabineta. To je jedina zbirka koja vremenski pokriva veliki period  od praistorije do savremenih dana . Najveći  deo novca potiče sa područja severozapadne Srbije mada ima predmeta i druge provincije.
Etnografska zbirka  Narodnog muzeja u Šapcu broji blizu 1500 predmeta  koji se odnose na materijalnu i duhovnu kulturu Mačve , šabačke Posavine i Pocerine.Najveći deo predmeta čuva se u depou , dok je jedan deo izložen u stalnoj postavci muzeja.
Istorija umetnosti,  hronološki pokriva period  XIX i XX veka , broji  1011 predmeta. Zbirka je podeljena u tri  grupe : slikarstvo, skulptura i primenjena umetnost.Deo likovnog fonda obuhvata slike, ikone, grafike, akvarele, pastele, crteže, scenografije, karikature i fotografije. Zbirka skulptura je skromna i broji 12 eksponata. Primenjena umetnost je zastupljena sa 187 predmeta koji uglavnom pokrivaju period XX veka.

Dodatne informacije