Konjuša

Arheološki lokalitet Konjuša, datira u epohu rane vizantije odnosno u V – VI v.n.e., ponovnog utvrđivanja severne granice istočnog rimskog carstva Vizantije. 

Pretpostavlja se da je ranovizantijsko utvrđenje Konjuša preuzelo ulogu kontrole nad Savskom dolinom i Sremom, koju je u vreme Rimske imperije imao Trojanov grad. Utvrđenje je pored kontrole ,ove nemirne teritorije, imalo za cilj i sprečavanje varvarskih prodora na jug prema vizantijskim teritorijama u centru Balkana.

Ranovizantijsko utvrđenje Konjuša je proglašena za Spomenik kulture od izuzetnog značaja 1975. godine.

Dodatne informacije