Trojanov grad

Rimsko utvrdjenje iz kasnog III v.n.e... Trojanov grad, kao vojno utvrdjenje, imao je funkciju da čuva rudnike i rudarska naselja koja su se nalazila na području Cera, od upada varvara. Za ovaj grad je vezano i više legendi o caru Trojanu i njegovih 5 kćerki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatne informacije