Kosanin grad

Rimsko utvrđenje, iz IV veka i jedano od  fortifikacionih utvrđenja koja su se nalazila na Ceru. Do Kosaninog i Trojanovog grada može se doći Rimskim putem. 

 

 

 

 

 
Dodatne informacije