Manastir Radovašnica

Potiče iz XIII veka, smatra se da je manastir bio zadužbina kralja Dragutina.Bio je posvećen svetim arhangelima Mihailu i Gavrilu, gradjen je u Raškom stilu od lomljenog kamena i pokriven šindrom. Pominje se u Turskim spisima iz 1548. godine.U  njega su 1686. godine pred Turskom najezdom izbegli monasi iz manastira Hopovo, donevši sa sobom mošti svetog Teodora Tirona.

1941. godine  Nemci su minirali i porušili manastir, 1988. godine  20 metara dalje  podignuta je nova crkva posvećena Pokrovu presvete Bogorodice. 2013.  godine je završena nova crkva, na starim temeljima, posvećena Sv. Arhangelima Mihailu i Gavrilu.

Manastir Radovašnica ima pet, svojih velikih svetinja: Čestice moštiju svetog Nikole, čestice moštiju svetog velikomučenika Georgija, u malom relikvijaru nalazi se deo Rebra božijeg ugodnika Teodora Tirona (koje su doneli kao poklon 1965. godine, članovi Bratstva manastira Hopovo.), čestice moštiju Prevlačkih velikomučenika (koje se nalaze u oltaru manastirske crkve), kopija ikone Trojeručice ( pokolon manastira Hilandara).

Manastir  Radovašnica je 1992. godine  proglašen spomenikom kulture i stavljen pod zaštitu države.

Dodatne informacije