Crkva Preobraženja u Krivaji


Nema pouzdanih podataka kada je crkva Preobraženja osnovana i ko je njen ktitor.Pominje se 1500. godine kao već postojeća.
Gradjena je u srpsko - vizantijskom stilu u kome su gradjene crkve iz vremena kralja Milutina.
Prvobitnu crkvu su Turci porušili 1548. godine.

Svoj današnji izgled crkva dobija 1790. godine kada se vrše obimni radovi na njoj, zahvaljujući ktitorstvu vidjenih ljudi ovog kraja medju kojima se izdvaja oberknez Ranko Lazarević.
Za vreme Prvog svetskog rata pri ovoj crkvi je bilo prihvatilište za ranjenike sa Cera. Ovde im je ukazivana prva pomoć, a odatle su odlazili dalje.

Dodatne informacije