Manastir Petkovica

Manastir po predanju vezuju za kralja Dragutina, a prema istraživanjima on datira iz druge polovine XIII veka. U toku XVI i XVII veka u manastiru je radila prepisivačka škola, a 1718. godine ovde se nalazila i škola za monahe ...

 

 

 

 

Opširnije...

Crkva Preobraženja u Krivaji


Nema pouzdanih podataka kada je crkva Preobraženja osnovana i ko je njen ktitor. Pominje se 1500. godine kao već postojeća. Građena je u srpsko - vizantijskom stilu u kome su građene crkve iz vremena kralja Milutina.

 

 

 

 

Opširnije...

Manastir Čokešina

Posvećen je rođenju Presvete Bogorodice. Po predanju manastir je prvobitno bio zadužbina Miloša Obilića, on je počeo da ga gradi pred Kosovski boj 1389. godine. Manastir je dovršen u XV veku ... 

 

 

 

 

Opširnije...

Crkva Svetog Jovana Šangajskog

Spomen – crkva palim srpskim junacima u Cerskoj bici, posvećena je Svetom Jovanu Šangajskom. Nalazi se na Lipovim vodama ...

 

 

 

 

 

Opširnije...

Manastir Radovašnica

Potiče iz XIII veka, smatra se da je manastir bio zadužbina kralja Dragutina. Bio je posvećen svetim arhangelima Mihailu i Gavrilu, građen je u Raškom stilu od lomljenog kamena i pokriven šindrom ...

 

 

 

 

Opširnije...

Dodatne informacije