Kuća Prote Jovana Pavlovića

Prota Jovan Pavlović je sazidao kuću 1846. godine za svoje potrebe. Nalazi se u ulici Masarikova br. 3. Posle 1863. godine, protina udovica kuću prodaje i ona do danas menja više vlasnika. Prota Jovan Pavlović bio je vrlo poznata i cenjena ličnost, uz to veoma obrazovan i poznavalac nekoliko svetsakih jezika. Bavio se prevodilaštvom, a bio je uključen i u politiku. Srpsko učeno društvo ga je izabralo za dopisnog člana. Protina kuća je izrazit primer profane balkanske arhitekture i kao takva se sačuvala kao jedini preostali primer u gradu. 

Dodatne informacije