Pravila ponašanja na planini Cer


Poštovani posetioci,

Planina Cer predstavlja prirodno i kulturno bogatstvo od nacionalnog značaja. Molimo vas da pomognete da planina Cer i dalje ostane oaza netaknute prirode tako što ćete se pridržavati određenih pravila:

-Kada ste u poseti planini Cer treba da se ponašate tako da ni na koji način ne ugrozite prirodni ekosistem i ne narušite osnovna svojstva i obeležja planine (zagađivanjem, uznemiravanjem životinja..)

-Otpad uvek odložite na odgovarajućem mestu.

-Uvek se krećite stazama i putevima koji su obeleženi i uređeni. Po stazama koje nisu obeležene možete se kretati samo sa stručnim licem ( licenciranim turističkim vodičem ili licenciranim planinarskim vodičem)

-Zadržavajte se samo na obeleženim i za to predviđenim mestima.

-Vatru ložite samo kod Planinanrskog doma, na mestima koja su za to predviđena.

-Kampovanje nije dozvoljeno van predviđenog mesta, a to mesto je pored Planinarskog doma.

-Nemojte brati i oštećivati retke i ugrožene biljne vrste.

-Nemojte uznemiravati životinje, oštećivati gnezda.

-Unošenje alohtonih vrsta (biljnih i životinjskih) nije dozvoljeno.

-Nemojte zagađivati potoke i izvore.

-Za fotografisanje ili snimanje, na određenim lokalitetima, morate imati posebnu dozvolu ( Muzej u Tekerišu, unutrašnjost crkvi manastira).

-Na lokalitetu Šančine strogo je zabranjeno: snimanje, fotografisanje i upotreba mobilnih telefona.

-Nemojte ugrožavati kulturno-istorijske spomenike ( Trojanov grad, Kosanin grad, Konjušu, Spomen kompleks Cerskim junacima u Tekerišu) grafitima, uzimanjem kamenja „za uspomenu“ i bacanjem smeća.

-U poseti manastirskim kompleksima i crkvama, molimo vas da se strogo pridržavate pravila ponašanja.

 Nadamo se da ćete uživati u poseti i boravku na  planini Cer , ali i da ćete se pridržavati ovih pravila. Na taj način pomažete u očuvanju i zaštiti prirodnih i kulturnih vrednosti planine Cer.

S poštovanjem,

Ana Pavlović, stručni turistički vodič za planinu Cer i Vodičko-informativna služba na planini Cer 

Planina Cer, 15. jun 2013. godine.

Dodatne informacije