Riznica prošlosti - Riznica prošlosti

RIMSKA I VIZANTIJSKA VOJNA UTVRĐENJA

 

TROJANOV GRAD

Rimsko utvrđenje iz kasnog III v.n.e... Trojanov grad, kao vojno utvrđenje, zbog svog odličnog geostrateškog položaja, pretpostavlja se da je imalo vizuelnu komunikaciju sa rimskim utvrđenjem Žrnov na Avali.  Za ovaj grad je vezano i više legendi o mitskom caru Trojanu.

 

KOSANIN GRAD

Rimsko utvrđenje, iz IV veka i jedno od  fortifikacionih utvrđenja bilo je osmatračnica. Do Kosaninog i Trojanovog grada može se doći Rimskim putem.

 

KONJUŠA

Arheološki lokalitet Konjuša, datira u epohu rane vizantije odnosno u V – VI v.n.e.

Ranovizantijsko utvrđenje Konjuša je proglašeno za Spomenik kulture od izuzetnog značaja 1975. godine.

 

Dodatne informacije